Levensverzekeringen

Ons kantoor helpt u de beste keuze voor uw verzekeringen te maken. Al honderden klanten hebben hun verzekeringen bij ons kantoor ondergebracht. Ontdek zelf hoe makkelijk u geld kunt besparen op de premie voor uw levens- of risicoverzekering.

Levens- en risicoverzekeringen kunnen worden onderverdeeld:

 • kapitaalverzekering bij in leven zijn: spaarverzekeringen
 • kapitaalverzekeringen bij overlijden: risicoverzekeringen
 • en dan heb u nog een verzekering die uitkeert én bij in leven zijn én bij overlijden: de gemengde verzekering

Risicoverzekeringen kunnen ook weer worden onderverdeeld in:

 • gelijkblijvende risicoverzekering
 • annuitair dalende risicoverzekering
 • lineair dalende risicoverzekering

Risicoverzekering

 

Risicoverzekeringen zijn in de afgelopen jaren steeds goedkoper geworden

Het loont absoluut de moeite om uw risicoverzekering eens tegen het licht te houden. Wij rekenen het graag aan u voor!

 

 • Kapitaalverzekering

  Kapitaalverzekering

  Een kapitaalverzekering is een vorm van sparen. Het is een verzekering waarbij, als de verzekerde (die met name in de polis is genoemd) op de einddatum nog leeft, het afgesproken bedrag wordt uitgekeerd aan degene die daartoe in de polis is aangewezen (de begunstigde). 

  Veel verzekeringsmaatschappijen brengen echter kapitaalverzekeringen op de markt, voorzien van allerlei toeters en bellen die soms heel handig kunnen zijn, maar ook het product erg ingewikkeld kunnen maken. Een goede keuze maken wordt dan lastiger.

  Hoe een kapitaalverzekering voor u het beste samengesteld kan worden, is helemaal afhankelijk van uw eigen situatie. Inkomen, leeftijd, budget, gezinssamenstelling en toekomstplannen spelen hierbij een grote rol.

  Productwijzer!

  Een goedkope kapitaalverzekering?

  Bij kapitaalverzekeringen is het belangrijk om goed te kijken naar de mate van zekerheid en de kosten die in de polis verwerkt zitten:

  • welke kosten worden ingehouden
  • kunt u makkelijk overstappen naar een andere vorm
  • en zo voort

  Bent u op zoek naar een goedkope kapitaalverzekering? Bekijk dan goed wat u precies nodig hebt en verzeker niet teveel. De premie is immers vooral afhankelijk van het verzekerde bedrag in een kapitaalverzekering.

  Bij Driekleur verzekeringen kunt u rekenen op een deskundig advies

  Met een kapitaalverzekering wordt een vermogen opgebouwd door te gaan sparen. Sparen geeft zekerheid. Wat u betaalt, wordt niet volledig gespaard, want een deel gaat op aan kosten en premies voor aanvullende dekkingen.

  Lees hier meer over de Code Rendement en Risico

  Verzekering opzeggen

  Eerder beëindigen (afkopen) kost u altijd geld. Daarnaast hebben een aantal levensverzekeringen fiscale voordelen. Als u zo'n polis vroegtijdig stopt, loopt u die voordelen waarschijnlijk mis.

  Daarnaast krijgt u misschien ook nog te maken met verrekeningen. Een en ander hangt onder meer af van de looptijd van de polis.

  Overstappen kan vaak wel. Hou er wel rekening mee dat overstappen in de regel geld kost.

  Ook de verzekeringsvoorwaarden kunnen per verzekeraar verschillen. Overstappen met behoud van voorwaarden kan niet. De verzekeraar bepaalt die.

  Met welk doel sluit u een kapitaalverzekering?

  • aflossing hypotheek (KEW)
  • studie kinderen
  • eenmalige onbelaste uitkering willen ontvangen
  • pensioenkapitaal opbouwen
  • lijfrentekapitaal opbouwen
  • .....

  Aanvullende dekkingen

  Voor een ongestoorde opbouw van uw vermogen in geval van arbeidsongeschiktheid, werkeloosheid of overlijden kunt u er voor kiezen om aanvullende dekkingen sluiten. De premiebetaling wordt dan overgenomen door de verzekeraar.


  Woekerpolis

  Er zijn in Nederland zo'n 7 miljoen kapitaalverzekeringen afgesloten. Een aanzienlijk deel van deze verzekeringen voldoet niet aan wat u als klant kon verwachten.

  De verzekeringsmaatschappijen hebben bij de woekerpolisaffaire niet uw belang voor ogen gehad. Verborgen kosten en onder andere absurd hoge risicopremies maken vele kapitaalverzekeringen tot een woekerpolis. 

  Het is mogelijk dat de opbrengsten tegenvallen. Maar hoe eerder u actie onderneemt, hoe eerder u uw eigen situatie kunt verbeteren. Dit is zeker belangrijk wanneer u een kapitaalverzekering hebt (KEW) om uw hypotheek mee af te lossen of om in uw pensioen te voorzien.

  Op de website van de AFM kunt u de nodige informatie halen!

  Verzekeraars laten klanten nog steeds in de steek!

 • Beleggingsverzekering

  Beleggingsverzekering

  Een beleggingsverzekering is een variant van de kapitaalverzekering.

  Wordt bij de kapitaalverzekering gespaard en is er sprake van een verzekerd (gegarandeerd) eindkapitaal, bij de beleggingsverzekering wordt er belegd en is het eindkapitaal afhankelijk van de beleggingsresultaten.

  Een beleggingsverzekering is een verzekering waarbij, als de verzekerde (die met name in de polis is genoemd) op de einddatum nog leeft, het dan aanwezige kapitaal wordt uitgekeerd aan degene die daartoe in de polis is aangewezen (de begunstigde). 

  Veel verzekeringsmaatschappijen brengen echter beleggingsverzekeringen op de markt, voorzien van allerlei toeters en bellen die soms heel handig kunnen zijn, maar ook het product erg ingewikkeld kunnen maken. Een goede keuze maken wordt dan lastiger.

  Hoe een beleggingsverzekering voor u het beste samengesteld kan worden, is helemaal afhankelijk van uw eigen situatie. Inkomen, leeftijd, budget, gezinssamenstelling en toekomstplannen spelen hierbij een grote rol.

  Productwijzer!


  Een goedkope beleggingsverzekering?

  Bij beleggingsverzekeringen is het belangrijk om goed te kijken naar de mate van zekerheid en de kosten die in de polis verwerkt zitten.

  Denk aan:

  • hoe wordt er met uw geld belegd
  • welke kosten worden ingehouden
  • kunt u makkelijk overstappen naar een andere vorm
  • en zo voort

  Bent u op zoek naar een goedkope beleggingsverzekering? Bekijk dan goed wat u precies nodig hebt en verzeker niet teveel.

  De premie is immers vooral afhankelijk van het beoogde eindkapitaal en het rendement op de premieinleg.


  Bij Driekleur verzekeringen kunt u rekenen op een deskundig advies.

  Met een beleggingsverzekering wordt een vermogen opgebouwd door te gaan beleggen. 

  Sparen geeft zekerheid. Met beleggen loopt u het risico dat door tegenvallende beleggingsresultaten het opgebouwde bedrag (zwaar) kan tegenvallen. 

  Bijsluiter

  Bij elk beleggingsfonds hoort een beleggingsrisico. Rendementen kunnen hoger en ook lager uitvallen. Daarnaast schommelen ze meer naarmate de beleggingsvorm risicovoller is. Rendementen uit het verleden, garanderen dan ook niets voor de toekomst.

  Wat u betaalt, wordt bovendien niet volledig belegd, want een deel gaat op aan kosten en premies voor aanvullende dekkingen. Lees hier meer over de Code Rendement en Risico.


  Verzekering opzeggen

  Eerder beëindigen (afkopen) kost u altijd geld. Daarnaast hebben een aantal levensverzekeringen fiscale voordelen. Als u zo'n polis vroegtijdig stopt, loopt u die voordelen waarschijnlijk mis.

  Daarnaast krijgt u misschien ook nog te maken met verrekeningen. Een en ander hangt onder meer af van de looptijd van de polis.

  Overstappen kan vaak wel. Hou er wel rekening mee dat overstappen in de regel geld kost.

  Ook de verzekeringsvoorwaarden kunnen per verzekeraar verschillen. Overstappen met behoud van voorwaarden kan niet. De verzekeraar bepaalt die.


  Met welk doel sluit u een beleggingsverzekering?

  • aflossing hypotheek (KEW)
  • studie kinderen
  • eenmalige onbelaste uitkering willen ontvangen
  • pensioenkapitaal opbouwen
  • lijfrentekapitaal opbouwen
  • .....

  Aanvullende dekkingen

  Voor een ongestoorde opbouw van uw vermogen in geval van arbeidsongeschiktheid, werkeloosheid of overlijden kunt u er voor kiezen om aanvullende dekkingen sluiten.

  De premiebetaling wordt dan overgenomen door de verzekeraar.


  Woekerpolis

  Er zijn in Nederland zo'n 7 miljoen kapitaalverzekeringen afgesloten. Een aanzienlijk deel van deze verzekeringen voldoet niet aan wat u als klant kon verwachten.

  De verzekeringsmaatschappijen hebben bij de woekerpolisaffaire niet uw belang voor ogen gehad. Verborgen kosten en onder andere absurd hoge risicopremies maken vele kapitaalverzekeringen tot een woekerpolis. 

  Het is mogelijk dat de opbrengsten tegenvallen. Maar hoe eerder u actie onderneemt, hoe eerder u uw eigen situatie kunt verbeteren. Dit is zeker belangrijk wanneer u een beleggingsverzekering hebt om uw hypotheek mee af te lossen of om in uw pensioen te voorzien.

  Op de website van de AFM kunt u de nodige informatie halen!


  Verzekeraars laten klanten nog steeds in de steek!

   

 • Spaarverzekering

  Spaarverzekering

  Een spaarverzekering is een kapitaalverzekering.

  Het is een verzekering waarbij, als de verzekerde (die met name in de polis is genoemd) op de einddatum nog leeft, het afgesproken bedrag wordt uitgekeerd aan degene die daartoe in de polis is aangewezen (de begunstigde).

  Daarnaast biedt een spaarverzekering financiële bescherming bij overlijden (overlijdensrisicoverzekering) en/of arbeidsongeschiktheid.

  Hoe een spaarverzekering voor u het beste samengesteld kan worden, is helemaal afhankelijk van uw eigen situatie.

  Inkomen, leeftijd, budget, gezinssamenstelling en vooral uw toekomstplannen spelen hierbij een grote rol.


  Een goedkope spaarverzekering?

  Bij een spaarverzekering wordt een gegarandeerd bedrag uitgekeerd. Dat garantiekapitaal kan gelijk zijn aan de ingelegde premies, of aan de ingelegde premies plus een bepaald rendement.

  Boven op de garantie kunt u kiezen voor een winstdeling.

  De premies worden meestal belegd in relatief veilige en gespreide beleggingen. Bij de meeste aanbieders kunt u zelf kiezen hoeveel van de beschikbare premie u in welke beleggingsfondsen wilt beleggen.

  Bent u op zoek naar een goedkope spaarverzekering? Bekijk dan goed wat u precies nodig hebt en verzeker niet teveel. De premie is immers vooral afhankelijk van het verzekerde/gegarandeerde bedrag in de spaarverzekering.


  Verzekering opzeggen

  Eerder beëindigen (afkopen) kost u altijd geld. Daarnaast hebben een aantal levensverzekeringen fiscale voordelen. Als u zo'n polis vroegtijdig stopt, loopt u die voordelen waarschijnlijk mis.

  Daarnaast krijgt u misschien ook nog te maken met verrekeningen. Een en ander hangt onder meer af van de looptijd van de polis.

  Overstappen kan vaak wel. Hou er rekening mee dat overstappen in de regel (veel) geld kost.

  Ook de verzekeringsvoorwaarden kunnen per verzekeraar verschillen. Overstappen met behoud van voorwaarden kan niet.


  Alternatief

  Sinds 2008 kennen we het zogenaamde 'banksparen'. Het is een aantrekkelijk alternatief voor de spaarverzekering. U kunt er eenkapitaal bij elkaar (laten) sparen. Banksparen kent echte spaarvarianten en ook beleggingsvarianten.

  De kosten binnen de beleggingsvariant zijn vaak rond de 1 procent per jaar en aanmerkelijk lager dan de kosten die u binnen de woekerpolissen betaalt.

  Wat u wel in de gaten moet houden  is de overlijdensdekking. Bij banksparen is deze dekking nooit ingebouwd in het product. U zult dus een losse verzekering moeten sluiten, en dat biedt mogelijkheden om te gaan shoppen en zo kosten te besparen.


  Woekerpolis

  Er zijn in Nederland zo'n 7 miljoen beleggingsverzekeringen afgesloten. Veel van deze verzekeringen waren bedoeld voor het opbouwen van een spaarkapitaal.

  Een aanzienlijk deel van die beleggingsverzekeringen voldoet niet aan wat u als klant kon verwachten.

  De verzekeringsmaatschappijen hebben bij de woekerpolisaffaire niet uw belang voor ogen gehad. Verborgen kosten en onder andere absurd hoge risicopremies maken vele kapitaalverzekeringen tot een woekerpolis.

  Het is mogelijk dat de opbrengsten tegenvallen. Maar hoe eerder u actie onderneemt, hoe eerder u uw eigen situatie kunt verbeteren. Dit is zeker belangrijk wanneer u een beleggingsverzekering hebt om uw hypotheek mee af te lossen of om in uw pensioen te voorzien.

  Op de website van de AFM kunt u de nodige informatie halen!


  Verzekeraars laten klanten nog steeds in de steek!

 • Studieverzekering

  Studieverzekering

  Het is een kapitaalverzekering waarbij, als de verzekerde (die met name in de polis is genoemd) op de einddatum nog leeft, het afgesproken bedrag wordt uitgekeerd aan degene die daartoe in de polis is aangewezen (de begunstigde).

  Veel verzekeringsmaatschappijen brengen echter studieverzekeringen op de markt, voorzien van allerlei toeters en bellen die soms heel handig kunnen zijn, maar ook het product erg ingewikkeld kunnen maken. Een goede keuze maken wordt dan lastiger.

  Hoe een studieverzekering voor u het beste samengesteld kan worden, is helemaal afhankelijk van uw eigen toekomstplannen.

  Het zijn vaak de ouders of grootouders die een studieverzekering afsluiten waarmee het (klein)kind een studie kan bekostigen.


  Een goedkope studieverzekering?

  Bij kapitaalverzekeringen (en dus ook bij studieverzekeringen) is het belangrijk om goed te kijken naar de mate van zekerheid en de kosten die in de polis verwerkt zitten.

  • hoe wordt er met uw geld belegd
  • welke kosten worden ingehouden
  • kunt u makkelijk overstappen naar een andere vorm
  • en zo voort

  Bent u op zoek naar een goedkope studieverzekering? Bekijk dan goed wat u precies nodig hebt en verzeker niet teveel. De premie is immers vooral afhankelijk van het uit te keren eindkapitaal.

  Bij Driekleur verzekeringen kunt u rekenen op een deskundig advies.


  Verzekering opzeggen

  Eerder beëindigen (afkopen) kost altijd geld. Daarnaast hebben een aantal levensverzekeringen fiscale voordelen. Als u zo'n polis vroegtijdig stopt, loopt u die voordelen waarschijnlijk mis.

  Daarnaast krijgt u misschien ook nog te maken met verrekeningen. Een en ander hangt onder meer af van de looptijd van de polis.

  Overstappen kan vaak wel. Hou er rekening mee dat overstappen in de regel (veel) geld kost.

  Ook de verzekeringsvoorwaarden kunnen per verzekeraar verschillen. Overstappen met behoud van voorwaarden kan niet.


  Alternatief

  Sinds 2008 kennen we het zogenaamde 'banksparen'. Het is een aantrekkelijk alternatief voor de studieverzekering. U kunt er een studiekapitaal bij elkaar (laten) sparen. Banksparen kent echte spaarvarianten en ook beleggingsvarianten.

  De kosten binnen de beleggingsvariant zijn vaak rond de 1 procent per jaar en aanmerkelijk lager dan de kosten die u binnen de woekerpolissen betaalt.

  Wat u wel in de gaten moet houden  is de overlijdensdekking. Bij banksparen is deze dekking nooit ingebouwd in het product. U zult dus een losse verzekering moeten sluiten, en dat biedt mogelijkheden om te gaan shoppen en zo kosten te besparen.


  Woekerpolis

  Er zijn in Nederland zo'n 7 miljoen beleggingsverzekeringen afgesloten. Veel van deze verzekeringen waren bedoeld voor het opbouwen van een kapitaaltje waarmee de studiekosten konden worden betaald.

  Een aanzienlijk deel van die beleggingsverzekeringen voldoet niet aan wat u als klant kon verwachten.

  De verzekeringsmaatschappijen hebben bij de woekerpolisaffaire niet uw belang voor ogen gehad. Verborgen kosten en onder andere absurd hoge risicopremies maken vele kapitaalverzekeringen tot een woekerpolis.

  Het is mogelijk dat de opbrengsten tegenvallen. Maar hoe eerder u actie onderneemt, hoe eerder u uw eigen situatie kunt verbeteren. Dit is zeker belangrijk wanneer u een beleggingsverzekering hebt om uw hypotheek mee af te lossen of om in uw pensioen te voorzien.

  Op de website van de AFM kunt u de nodige informatie halen!


  Verzekeraars laten klanten nog steeds in de steek!

 • KEW - Kapitaalverzekering Eigen Woning

  Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW)

  De KEW is hetzelfde als een 'kapitaalverzekering' met maar één verschil:

  de uitkering van de verzekering moet worden gebruikt om de hypotheeklening af te lossen.

  Een kapitaalverzekering is een vorm van sparen en/of beleggen. Het is een verzekering waarbij, als de verzekerde (die met name in de polis is genoemd) op de einddatum nog leeft, het afgesproken bedrag wordt uitgekeerd aan degene die daartoe in de polis is aangewezen (bij de KEW is dat dus de 'bank'). 

  Veel verzekeringsmaatschappijen brengen echter kapitaalverzekeringen op de markt, voorzien van allerlei toeters en bellen die soms heel handig kunnen zijn, maar ook het product erg ingewikkeld kunnen maken. Een goede keuze maken wordt dan lastiger.

  Hoe een kapitaalverzekering voor u het beste samengesteld kan worden, is helemaal afhankelijk van uw eigen situatie. Inkomen, leeftijd, budget, gezinssamenstelling en toekomstplannen spelen hierbij een grote rol.


  Een goedkope kapitaalverzekering?

  Bij kapitaalverzekeringen is het belangrijk om goed te kijken naar de mate van zekerheid en de kosten die in de polis verwerkt zitten.

  Denk aan:

  • hoe wordt er met uw geld belegd
  • welke kosten worden ingehouden
  • kunt u makkelijk overstappen naar een andere vorm
  • en zo voort

  Bent u op zoek naar een goedkope kapitaalverzekering? Bekijk dan goed wat u precies nodig hebt en verzeker niet teveel. De premie is immers vooral afhankelijk van het verzekerde bedrag in een kapitaalverzekering.


  Bij Driekleur verzekeringen kunt u rekenen op een deskundig advies.

  Met een kapitaalverzekering wordt een vermogen opgebouwd door te gaan sparen en/of te beleggen. 

  Sparen geeft zekerheid. Met beleggen loopt u het risico dat door tegenvallende beleggingsresultaten het opgebouwde bedrag (zwaar) kan tegenvallen. 

  Bijsluiter

  Bij elk beleggingsfonds hoort een beleggingsrisico. Rendementen kunnen hoger en ook lager uitvallen. Daarnaast schommelen ze meer naarmate de beleggingsvorm risicovoller is. Rendementen uit het verleden, garanderen dan ook niets voor de toekomst.

  Wat u betaalt, wordt bovendien niet volledig belegd, want een deel gaat op aan kosten en premies voor aanvullende dekkingen. Lees hier meer over de Code Rendement en Risico.


  Met welk doel sluit u een kapitaalverzekering?

  • aflossing hypotheek (KEW)
  • studie kinderen
  • eenmalige onbelaste uitkering willen ontvangen
  • pensioenkapitaal opbouwen
  • lijfrentekapitaal opbouwen
  • .....

  Aanvullende dekkingen

  Voor een ongestoorde opbouw van uw vermogen in geval van arbeidsongeschiktheid, werkeloosheid of overlijden kunt u er voor kiezen om aanvullende dekkingen sluiten.

  De premiebetaling wordt dan overgenomen door de verzekeraar.


  Woekerpolis

  Er zijn in Nederland zo'n 7 miljoen beleggingsverzekeringen afgesloten. Een aanzienlijk deel van die beleggingsverzekeringen voldoet niet aan wat je als klant kon verwachten.

  De verzekeringsmaatschappijen hebben bij de woekerpolisaffaire niet uw belang voor ogen gehad. Verborgen kosten en onder andere absurd hoge risicopremies maken vele kapitaalverzekeringen tot een woekerpolis. 

  Het is mogelijk dat de opbrengsten tegenvallen. Maar hoe eerder u actie onderneemt, hoe eerder u uw eigen situatie kunt verbeteren. Dit is zeker belangrijk wanneer u een beleggingsverzekering hebt om uw hypotheek mee af te lossen of om in uw pensioen te voorzien.

  Op de website van de AFM kunt u de nodige informatie halen!


  Verzekeraars laten klanten nog steeds in de steek!

 • Gemengde verzekering

  Gemengde verzekering

  Een Gemengde verzekering is een combinatie van een kapitaalverzekering en een overlijdensrisicoverzekering.

  Een kapitaalverzekering is een vorm van sparen en/of beleggen. Het is een verzekering waarbij, als de verzekerde (die met name in de polis is genoemd) op de einddatum nog leeft, het afgesproken bedrag wordt uitgekeerd aan degene die daartoe in de polis is aangewezen (de begunstigde).

  Een overlijdensrisicoverzekering is een verzekering waarbij, als de verzekerde (die met name in de polis is genoemd) vóór de einddatum komt te overlijden, het afgesproken bedrag wordt uitgekeerd aan degene die daartoe in de polis is aangewezen (de begunstigde). 

 • ORV - Overlijdensrisicoverzekering

  Overlijdensrisicoverzekering (ORV)

  Met een overlijdensrisicoverzekering voorkomt u dat uw nabestaanden in financiële problemen komen als u komt te overlijden.

  Als u een partner hebt en één van uw beiden komt te overlijden, wordt de achterblijvende partner of het gezin vaak geconfronteerd met hoge kosten terwijl het inkomen van de overledene is weggevallen.

  De hypotheek of huur moet dan ineens door één persoon worden betaald. En mnisschien moeten er extra kosten worden gemaakt voor kinderopvang en huishoudelijke hulp.

  Met een overlijdensrisicoverzekering zorgt u ervoor dat er in zo'n situatie geld beschikbaar is waardoor u deze kosten kunt blijven betalen.

  Een overlijdensrisicoverzekering biedt dus zekerheid.


  Een goedkope ORV?

  Bij overlijdensrisicoverzekeringen is het belangrijk om goed te kijken naar de kosten die in de polis verwerkt zitten.

  Denk aan:

  • hoe wordt er met uw geld belegd
  • welke kosten worden ingehouden
  • kunt u makkelijk overstappen naar een andere vorm
  • wordt het premiedepot uitgekeerd bij voortijdig royement
  • en zo voort

  Bent u op zoek naar een goedkope ORV? Bekijk dan goed wat u precies nodig hebt en verzeker niet teveel. De premie is immers vooral afhankelijk van de hoogte van het verzekerde bedrag.

  Bij Driekleur verzekeringen kun je rekenen op een deskundig advies.


  Met welk doel sluit u een ORV?

  • aflossing hypotheek bij overlijden
  • studie kinderen kunnen bekostigen
  • eenmalige onbelaste uitkering willen ontvangen voor extra kosten i.v.m. overlijden
  • nabestaandenpensioenkapitaal veiligstellen
  • nabestaandenlijfrentekapitaal veiligstellen
  • .....

  Verschil tussen ORV en Uitvaartverzekering

  Vaak wordt een overlijdensrisicoverzekering verward met een uitvaartverzekering. Maar een uitvaartverzekering is bedoeld om de kosten van een uitvaart of begrafenis mee te betalen.

  Een ander belangrijk verschil is dat een uitvaartverzekering bij overlijden altijd uitkeert, maar een overlijdensrisicoverzekering keert alleen uit bij overlijden vóór de einddatum van de verzekering.

  Een overlijdensrisicoverzekering is een levensverzekering en wordt ook wel een risicoverzekering of een nabestaandenverzekering genoemd.


  Medische acceptatie

  Met een ORV dekt u het financieel risico af mocht u komen te overlijden.

  Een verzekeraar probeert het risico op overlijden te bepalen op basis van uw gezondheid, leeftijd, inkomen en ook rookgedrag. De verzekeraar zal u dan ook vragen om een vragenlijst in te vullen om aan te tonen dat u gezond bent.

  Maar het kan zijn dat de verzekeraar verder gaat en ook een medische keuring van u vraagt. Bijvoorbeeld als u een erg hoog bedrag wilt laten uitkeren.  

  Als u niet volledig gezond bent houdt dat voor de verzekeraar in dat u een groter risico op overlijden hebt vergeleken met een gemiddeld gezond persoon.

  De premie kan dan hoger uitvallen en in het uiterste geval kan de verzekeraar u zelfs weigeren te verzekeren.


  Verzekering opzeggen

  De laatste jaren zijn de premies voor overlijdensrisicoverzekeringen drastisch verlaagd! Over de gehele looptijd kunt u misschien wel enkele duizenden euro's besparen!

  Overstappen loont dus de moeite!

  Veel mensen denken dat overstappen gedoe is, maar dat valt reuze mee. Als uw overlijdensrisico verzekering verpand is aan uw hypotheek, kan het zijn dat uw hypotheekverstrekker kosten rekent als u wilt overstappen. 

  Let op: zeg nooit uw oude verzekering op voordat u bij uw nieuwe verzekeraar goedgekeurd bent!

   

 • Keyman verzekering

  Keyman verzekering

  Een keyman is een voor de organisatie erg belangrijk figuur. Het is vaak de (mede)-eigenaar van een onderneming maar het kan ook een werknemer zijn.

  Als een keyman wegvalt door overlijden of arbeidsongeschiktheid kan er veel indirecte schade ontstaan. Net als in de topsport kost het vervangen van de sterspeler veel moeite en geld.

  De organisatie doet er daarom goed aan om het risico van overlijden af te dekken met een keymanverzekering. 


  Wat is een keymanverzekering?

  De keymanverzekering is een overlijdensrisicoverzekering waarbij de sterspeler van de organisatie wordt verzekerd.

  De keymanverzekering is dus gericht op de continuïteit van de organisatie na het overlijden van een eigenaar of een andere belangrijke persoon binnen de onderneming.


  Een goedkope keymanverzekering?

  Bij overlijdensrisicoverzekeringen is het belangrijk om goed te kijken naar de kosten die in de polis verwerkt zitten:

  • welke kosten worden ingehouden
  • kunt u makkelijk overstappen naar een andere vorm
  • wordt het premiedepot uitgekeerd bij voortijdig royement
  • en zo voort

  Bent u op zoek naar een goedkope ORV? Bekijk dan goed wat u precies nodig hebt en verzeker niet teveel. De premie is immers vooral afhankelijk van de hoogte van het te verzekeren kapitaal.


  Hoogte verzekerd kapitaal

  De hoogte van het te verzekeren kapitaal is afhankelijk van de kwaliteit en de invloed van de keyman.

  Leidraad hierbij kan zijn in welke mate de keyman direct en indirect verantwoordelijk is voor de omzet. Of  wat de kosten zijn voor het aantrekken van een vervanger uit de markt volgens de gangbare tarieven. 


  Medische acceptatie

  Met een keymanverzekering dekt u het financieel risico af mocht de sleutelfiguur komen te overlijden.

  Een verzekeraar probeert het risico op overlijden te bepalen op basis van gezondheid, leeftijd, inkomen en ook rookgedrag. De verzekeraar zal dan ook de keyman vragen om een vragenlijst in te vullen om aan te tonen dat hij/zij gezond is.

  Maar het kan zijn dat de verzekeraar verder gaat en ook een medische keuring vraagt. Bijvoorbeeld als het gaat om een hoog verzekerd kapitaal.

  De premie kan dan hoger uitvallen en in het uiterste geval kan de verzekeraar zelfs weigeren een polis op te maken.


  Verzekering opzeggen

  De laatste jaren zijn de premies voor overlijdensrisicoverzekeringen drastisch verlaagd! Over de gehele looptijd kan misschien wel enkele duizenden euro's worden bespaard!

  Overstappen loont dus de moeite!

  Veel mensen denken dat overstappen gedoe is, maar dat valt reuze mee. 

  Let op: zeg nooit uw oude verzekering op voordat u bij uw nieuwe verzekeraar goedgekeurd bent!


   Keymanverzekering is geen compagnonsverzekering

  Een keymanverzekering is overigens iets anders dan een compagnonsverzekering.

  Een Compagnonsverzekering is ervoor bedoeld om compagnons binnen een vennootschap onder firma, een commanditaire vennootschap of een maatschap in staat te stellen de erfgenamen van de overleden compagnon uit te kopen en zelf de onderneming voort te zetten.

   

 • Compagnonsverzekering

  Compagnonsverzekering

  In een onderneming is vaak sprake van meer dan één eigenaar. Dat geldt bijvoorbeeld bij een maatschap met meerdere partners, een VOF, een CV of een BV.

  In de vennootschapsakte worden vaak van tevoren afspraken gemaakt, voor het geval een van de vennoten komt te overlijden.

  Daarin wordt bijvoorbeeld vastgelegd dat bij overlijden de andere compagnons het eerste recht hebben om het aandeel van de overleden partner over te nemen van diens nabestaanden. Het zogenaamde 'overnamebeding'. 

  Bij uitkoop van de nabestaanden moeten contant worden betaald. Helaas komt het maar al te vaak voor dat de middelen van de onderneming vastzitten in gebouwen en bedrijfsmiddelen.

  Eén van de oplossingen is financiering van het uitkoopbedrag, maar dan zit de onderneming met extra financieringslasten en het is maar de vraag of deze extra lasten opgebracht kunnen worden.

  Uitkoop van erfgenamen kan dus het voortbestaan van de onderneming in gevaar brengen en daarmee de inkomens van alle betrokkenen.


  Wat is een compagnonsverzekering?

  Hierbij sluiten u en uw medevennoot of medevennoten overlijdensrisicoverzekeringen op elkaars leven. Dat zijn zogenaamde kruislings gesloten verzekeringen.

  Als een van de compagnons komt te overlijden wordt een bedrag uitgekeerd voor de 'overblijvende' compagnon(s).

  De Fiscus stel duidelijke eisen aan de compagnonsverzekering. Het is belangrijk de compagnonsverzekering 'kruislings' te sluiten.

  Dat wil zeggen dat de ene compagnon de premie op het leven van de ander betaalt. Het moeten betalen van successierechten wordt hiermee voorkomen.

  Doel is dat hiermee de continuïteit van het bedrijf wordt gewaarborgd, na overlijden van een van de eigenaren/vennoten.

  Ook wordt hiermee voorkomen dat de nabestaanden zich moeten bezighouden met de bedrijfsvoering (met alle zorg van dien).


  Een goedkope compagnonsverzekering?

  Bij overlijdensrisicoverzekeringen is het belangrijk om goed te kijken naar de kosten die in de polis verwerkt zitten.

  Denk aan:

  • welke kosten worden ingehouden
  • kunt u makkelijk overstappen naar een andere vorm
  • wordt het premiedepot uitgekeerd bij voortijdig royement
  • en zo voort

  Bent u op zoek naar een goedkope ORV? Bekijk dan goed wat u precies nodig hebt en verzeker niet teveel. De premie is immers vooral afhankelijk van de hoogte van het te verzekeren kapitaal.


  Hoogte verzekerd kapitaal

  De hoogte van het te verzekeren kapitaal is afhankelijk van de waarde van de onderneming, maar kan ook gelijk zijn aan het bedrag wat is afgesproken.

  In de vennootschapsakte kan namelijk zijn geregeld voor welk bedrag de overblijvende vennoten de erfgenamen kunnen uitkopen.

  Als dit vooraf wordt vastgelegd, dan zijn de overblijvende vennoten en erfgenamen na overlijden niet afhankelijk van adviseurs die de waarde en eventuele verdeling van de onderneming moeten bepalen.


  Medische acceptatie

  Een verzekeraar probeert het risico op overlijden te bepalen op basis van gezondheid, leeftijd, inkomen en ook rookgedrag. De verzekeraar verlangt vaak ook het invullen van een vragenlijst (gezondheidsverklaring).

  Maar het kan zijn dat de verzekeraar verder gaat en ook een medische keuring vraagt. Bijvoorbeeld als het gaat om een hoog verzekerd kapitaal.

  De premie kan dan hoger uitvallen en in het uiterste geval kan de verzekeraar zelfs weigeren een polis op te maken.


  Verzekering opzeggen

  De laatste jaren zijn de premies voor overlijdensrisicoverzekeringen drastisch verlaagd! Over de gehele looptijd kan misschien wel enkele duizenden euro's worden bespaard!

  Overstappen loont dus de moeite!

  Veel mensen denken dat overstappen gedoe is, maar dat valt reuze mee. 

  Let op: zeg nooit uw oude verzekering op voordat u bij uw nieuwe verzekeraar goedgekeurd bent!

 • Lijfrenteverzekering

  Lijfrenteverzekering

  Een lijfrenteverzekering is een kapitaal- of beleggingsverzekering waarvoor een aantal specifieke kenmerken gelden:

  • de lijfrenteverzekering kent een opbouwfase en een uitkeringsfase
  • in de opbouwfase wordt het lijfrentekapitaal bij elkaar gespaard en in de uitkeringsfase wordt datzelfde kapitaal gebruikt voor het betalen van periodieke uitkeringen aan de begunstigde
  • de premie voor een lijfrenteverzekering is onder voorwaarden aftrekbaar voor de inkomstenbelasting en daar staat dan tegenover dat de uitkeringen als belastbaar inkomen worden gezien.

  Wat is het

  Een lijfrenteverzekering een verzekering waarbij, als de verzekerde (die met name in de polis is genoemd) op de einddatum nog leeft, het lijfrentekapitaal beschikbaar wordt gesteld aan degene die daartoe in de polis is aangewezen (de begunstigde).

  Veel verzekeringsmaatschappijen brengen lijfrenteverzekeringen op de markt, voorzien van allerlei toeters en bellen die soms heel handig kunnen zijn, maar ook het product erg ingewikkeld kunnen maken. Een goede keuze maken wordt dan lastiger.

  Hoe een lijfrenteverzekering voor u het beste samengesteld kan worden, is helemaal afhankelijk van uw eigen situatie. Fiscus, inkomen, leeftijd, budget, gezinssamenstelling en toekomstplannen spelen hierbij een grote rol.


  Een goedkope lijfrenteverzekering?

  Bij lijfrenteverzekeringen is het belangrijk om goed te kijken naar de mate van zekerheid en de kosten die in de polis verwerkt zitten.

  Denk aan:

  • welke kosten worden ingehouden
  • op welke wijze wordt belegd en met welke risico's
  • kunt u makkelijk overstappen naar een andere vorm
  • en zo voort

  Bent u op zoek naar een goedkope lijfrenteverzekering? Bekijk dan goed wat u precies nodig hebt en verzeker niet teveel. De premie is immers vooral afhankelijk van het beoogde lijfrentekapitaal.


  Bij Driekleur verzekeringen kun je rekenen op een deskundig advies.

  Met een lijfrenteverzekering wordt een vermogen opgebouwd door te gaan sparen opf beleggen.

  Wat u betaalt, wordt niet volledig gespaard, want een deel gaat op aan kosten en premies voor aanvullende dekkingen.

  Lees hier meer over de Code Rendement en Risico.


  Verzekering opzeggen

  Eerder beëindigen (afkopen) kost u altijd geld. Lijfrenteverzekeringen hebben fiscale voordelen. Als u zo'n polis vroegtijdig stopt, loopt u die voordelen mis en de Fiscus zal een boete opleggen.

  Daarnaast krijgt u misschien ook nog te maken met verrekeningen. Een en ander hangt onder meer af van de looptijd van de polis.

  Overstappen kan vaak wel. Hou er wel rekening mee dat overstappen in de regel geld kost.

  Ook de verzekeringsvoorwaarden kunnen per verzekeraar verschillen. Overstappen met behoud van voorwaarden kan niet. De verzekeraar bepaalt die.


  Met welk doel sluit je een lijfrenteverzekering?

  • tijdelijke aanvulling op uw pensioeninkomen
  • levenslange aanvulling op uw pensioeninkomen
  • .....

  Aanvullende dekkingen

  Voor een ongestoorde opbouw van het lijfrentekapitaal in geval van arbeidsongeschiktheid, werkeloosheid of overlijden kunt u er voor kiezen om aanvullende dekkingen sluiten.

  De premiebetaling wordt dan overgenomen door de verzekeraar.


  Woekerpolis

  Er zijn in Nederland zo'n 7 miljoen kapitaalverzekeringen afgesloten. Een aanzienlijk deel van deze verzekeringen voldoet niet aan wat u als klant kon verwachten.

  De verzekeringsmaatschappijen hebben bij de woekerpolisaffaire niet uw belang voor ogen gehad. Verborgen kosten en onder andere absurd hoge risicopremies maken vele kapitaalverzekeringen tot een woekerpolis.

  Het is mogelijk dat de opbrengsten tegenvallen. Maar hoe eerder u actie onderneemt, hoe eerder u uw eigen situatie kunt verbeteren. Dit is zeker belangrijk wanneer u een lijfrenteverzekering hebt om in uw pensioen te voorzien.

  Op de website van de AFM kunt u de nodige informatie halen!


  Verzekeraars laten klanten nog steeds in de steek!

   

   


  Pensioen Rekentools

  AOW - Uitkeringsbedragen

  Lijfrente - jaar- & reserveringsruimte

  Pensioencalculator


  Pensioen Planner

  Maak hieronder gebruik van de rekentool van PensioenPlanner (Pensioenkijker).

 • Nabestaanden lijfrenteverzekering

  Nabestaandenlijfrente

  Een nabestaanden lijfrenteverzekering is een overlijdensrisicoverzekering met een aantal specifieke kenmerken.

  • de premie voor een lijfrenteverzekering is onder voorwaarden aftrekbaar voor de inkomstenbelasting
  • daar staat dan tegenover dat de uitkeringen als belastbaar inkomen worden gezien

  Wat is het?

  Met een nabestaanden lijfrente verzekering voorkomt u dat uw nabestaanden in financiële problemen komen als u komt te overlijden.

  Als u een partner hebt en één van u beiden komt te overlijden, wordt de achterblijvende partner of het gezin vaak geconfronteerd met het feit dat er een inkomen wegvalt.

  De hypotheek of huur moet dan ineens door één persoon worden betaald. En mnisschien moeten er extra kosten worden gemaakt voor kinderopvang en huishoudelijke hulp.

  Met een nabestaanden lijfrenteverzekering zorgt u ervoor dat er in zo'n situatie periodiek een uitkering wordt betaald.

  Een nabestaanden lijfrenteverzekering biedt dus inkomenszekerheid.


  Een goedkope nabestaanden lijfrenteverzekering?

  Het belangrijk om goed te kijken naar de kosten die in de polis verwerkt zitten:

  • welke kosten worden ingehouden
  • kunt u makkelijk overstappen naar een andere vorm
  • wordt het premiedepot uitgekeerd bij voortijdig royement
  • en zo voort

  Bent  op zoek naar een goedkope ORV? Bekijk dan goed wat u precies nodig hebt en verzeker niet teveel. De premie is immers vooral afhankelijk van de hoogte van het verzekerde bedrag.


  Medische acceptatie

  Een verzekeraar probeert het risico op overlijden te bepalen op basis van uw gezondheid, leeftijd, inkomen en ook rookgedrag. De verzekeraar zal u dan ook vragen om een vragenlijst in te vullen om aan te tonen dat u gezond bent.

  Maar het kan zijn dat de verzekeraar verder gaat en ook een medische keuring van u vraagt. Bijvoorbeeld als u een erg hoog bedrag wilt laten uitkeren.

  Als u niet volledig gezond bent houdt dat voor de verzekeraar in dat u een groter risico op overlijden hebt vergeleken met een gemiddeld gezond persoon.

  De premie kan dan hoger uitvallen en in het uiterste geval kan de verzekeraar u zelfs weigeren te verzekeren.


  Verzekering oversluiten

  De laatste jaren zijn de premies voor overlijdensrisicoverzekeringen drastisch verlaagd! Over de gehele looptijd kunt u misschien wel enkele duizenden euro's besparen.

  Overstappen loont dus de moeite!

  Veel mensen denken dat overstappen gedoe is, maar dat valt reuze mee.

  Let op: zeg nooit uw oude verzekering op voordat u bij uw nieuwe verzekeraar goedgekeurd bent!

 • Uitvaartverzekering natura

  Natura uitvaartverzekering

  Hoewel overlijden geen prettig onderwerp is, is het toch goed om hier even bij stil te staan. Bij een sterfgeval is er toch een aanzienlijk bedrag nodig voor de uitvaartverzorging. U hebt uw eigen wensen. U bepaalt de inrichting van uw auto, de reisbestemmingen in uw vakantie. Wellicht hebt u ook wensen ten aanzien van uw uitvaart en wilt u dat alles goed geregeld is.

  Graag leggen we u uit wat de natura uitvaartverzekering inhoudt. Bij deze vorm uitvaartverzekering worden er een aantal standaard diensten verzekerd, zoals het werk van de uitvaartverzorger, de kist, het rouwdrukwerk en de auto's. Het verzorgen van de uitvaart wordt uit handen van de nabestaanden genomen.


  Kenmerken

  • De uitvaart wordt precies zo geregeld als in de polis genoemd staat. Nabestaanden hoeven geen extra kosten te betalen, maar als nabestaanden andere wensen hebben, zult u al snel moeten bijbetalen.
  • Nabestaanden zijn minder druk met het invullen van de uitvaart, het merendeel van het werk wordt hun direct uit handen genomen.
  • Omdat het een pakketverzekering is kan er in principe alleen worden gekozen voor aangesloten uitvaartverzorgers. Wilt u toch door een andere partij de uitvaart laten verzorgen, dan wordt er een bedrag uitgekeerd. Hiervan kunnen de gekozen diensten over het algemeen niet volledig betaald worden.
  • De nabestaanden zitten meestal vast aan alle diensten die onderdeel zijn van het gekozen pakket, zelfs wanneer men van deze diensten geen gebruik wil maken. Er zal dan ook geen geld worden uitgekeerd.

  Wat kost tegenwoordig een uitvaart


  Wat moet u sparen om over 20 jaar € 30.000,00 te hebben?


  Teken Online Condoleanceregister


  Stichting Keurmerk Uitvaartzorg


  Uw uitvaartwensen hier vastleggen


  Maak gebruik van de Opzegdienst


  Maak een rouwadvertentie


  Stuur vanaf hier een Rouwkaart

   

 • Uitvaartverzekering kapitaal

  Kapitaal uitvaartverzekering

  Hoewel overlijden geen prettig onderwerp is, is het toch goed om hier even bij stil te staan. Bij een sterfgeval is er toch een aanzienlijk bedrag nodig voor de uitvaartverzorging. U hebt uw eigen wensen. U bepaalt de inrichting van uw auto, de reisbestemmingen in uw vakantie.

  Wellicht hebt u ook wensen ten aanzien van uw uitvaart en wilt u dat alles goed geregeld is. Graag leggen we u uit wat de kapitaal uitvaartverzekering inhoudt. Bij deze vorm uitvaartverzekering keert de verzekeraar een kapitaal (geldbedrag) uit aan de nabestaanden waarmee de uitvaart kan worden bekostigd.


  Kenmerken

  • Nabestaanden hebben volledige vrijheid over het te besteden bedrag. Dit bedrag hoeft niet verplicht te worden besteed aan de uitvaart. Er is dus ook vrijheid in keuze over hoe de uitvaart wordt ingericht.
  • Er is volledige vrijheid over de keuze van een uitvaartverzorger.
  • De hoogte van het verzekerd bedrag kan vooraf bepaald worden. Zo kunt u dus voor een sobere of uitgebreide uitvaart kiezen.
  • De nabestaanden moeten bij het regelen van de uitvaart zelfstandig een uitvaartverzorger inschakelen en alles in overleg met hem/haar invullen.
  • In sommige gevallen kan het voorkomen dat de hoogte van het uitgekeerde bedrag op het moment van overlijden niet voldoende blijkt te zijn om de wensen in te vullen. De nabestaanden zullen dan bij moeten betalen. Zeker bij lang geleden afgesloten, niet geïndexeerde uitvaartverzekeringen kan dit het geval zijn.

  Wat kost tegenwoordig een uitvaart


  Wat moet u sparen om over 20 jaar € 30.000,00 te hebben?


  Teken Online Condoleanceregister


  Stichting Keurmerk Uitvaartzorg


  Uw uitvaartwensen hier vastleggen


  Maak gebruik van de Opzegdienst


  Maak een rouwadvertentie


  Stuur vanaf hier een Rouwkaart

 • Kleuren & symboliek

  Kleuren & symboliek

  Bij een begrafenis of crematie stellen veel mensen zich zwart, grijs en wit voor als kleuren. Maar u kunt natuurlijk ook andere kleuren gebruiken bij een uitvaart, bijvoorbeeld de lievelingskleur van de overledene. Wat zeggen kleuren bij een uitvaart? Dit zijn enkele betekenissen van kleuren.

  • Blauw - goddelijkheid, oneindigheid en melancholie, de kleur van de hemel, trouw en de maagd Maria
  • Geel - licht, de kleur van de zon
  • Paars - rouw en ingetogenheid
  • Rood - liefde en lijden
  • Roze - het licht dat doorbreekt en voor zachte tedere liefde
  • Wit - tederheid en liefde
  • Zwart - diepste rouw

  Bloemen & symboliek

  Bloemen bij een uitvaart zijn niet alleen voor grafstukken, maar ook om uit te delen tijdens de afscheidsceremonie. Vaak zijn het rode rozen, maar ook witte, gele en champagnekleurige rozen zijn populair. Iedere bloem heeft een eigen betekenis, dus zeg het met bloemen.

  • Aronskelk, Calla - de maagd Maria
  • Amaryllis - betoverende schoonheid
  • Camelia - schoonheid
  • Jasmijn - vriendschap en naastenliefde
  • Witte chrysant - Allerzielen
  • Lelietje van dalen - Christus
  • Lotus - zuiverheid
  • Madeliefje - reinheid, maagdelijkheid
  • Witte lelie - geestelijke reinheid en het Maria-symbool
  • Roze roos - jij en ik
  • Witte en rode rozen - voor altijd samen
  • Tulp - ik bid voor je
  • Vergeet-mij-nietje - ware liefde
  • Rode anjer - zuivere liefde
  • Zonnebloem - gerichtheid naar God
  • Heemstroos - tedere schoonheid
  • Kogel amarant - eeuwig durende liefde
  • Roze anjer - ik zal je nooit vergeten

   

Google+ Google+ deze pagina
LinkedIN Deel dit op LinkedIN